Izdebska, Agnieszka. „Gotycyzm/Gotycyzmy/–/Rekwizyty/I/Metamorfozy”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30, wrzesień 2017, s. 325-38, doi:10.14746/pspsl.2017.30.16.