Mitchell, W. J. T. „Iconology, Visual Culture and Media Aestetics”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30, wrzesień 2017, s. 341-64, doi:10.14746/pspsl.2017.30.17.