Balcerzan, E. „Zwoływanie Wyobraźni”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 23, styczeń 2014, s. 13-25, doi:10.14746/pspsl.2014.23.1.