Rajewska, Ewa. „Tłumaczki Chleb Powszedni. Ludmiła Marjańska I Mary Swann”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 33 (październik 26, 2018): 291–307. Udostępniono styczeń 27, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/15935.