zespół redakcyjny, zespół redakcyjny. „Od Redakcji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 25 (styczeń 1, 2015): 7–8. Udostępniono luty 1, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1921.