Czyżak, Agnieszka. „Biografie Polsko-żydowskie I żydowsko-Polskie: Rekonesans Ponawiany”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 22 (styczeń 1, 2013): 157–172. Udostępniono grudzień 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/2050.