Kowalczuk, Urszula. „Wartościowanie Poezji W Zarysie Literatury Polskiej Z Ostatnich Lat Szesnastu Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów Widzenia”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 19 (styczeń 1, 2012): 61–74. Udostępniono luty 7, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/2233.