Ratajczak, Wiesław. „Piotra Chmielowskiego Argumenty Przeciw Poetom I Poezji (w Zarysie Literatury Z Ostatnich Lat Szesnastu)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 19 (styczeń 1, 2012): 75–84. Udostępniono styczeń 27, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/2234.