Lisak-Gębala, Dobrawa. „«Uparte Trwanie baroku» W Recepcji Wierszy Stanisława Barańczaka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 36 (czerwiec 15, 2019): 59–76. Udostępniono grudzień 4, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/22464.