Czabanowska-Wróbel, Anna. „Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O Mojej Matce”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 19 (styczeń 1, 2012): 241–253. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/2266.