Bruni, Raoul, i Małgorzata Ślarzyńska. „Gustaw Herling E Elémire Zolla: Tracce Di un’amicizia”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 39 (grudzień 15, 2020): 13–38. Udostępniono grudzień 9, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/27397.