Wanicka, Marta. „Czytać między przekładami. Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima W języku włoskim”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 38 (październik 15, 2020): 251–268. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/27413.