Bagłajewski, Arkadiusz. „Romantyzm Polityczny Jarosława Jakubowskiego Albo Przepisywanie Dziadów (na Prawicy)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 40 (wrzesień 14, 2021): 297–323. Udostępniono luty 4, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/29319.