Dabert, Dobrochna. „Alternatywy Wobec jednowymiarowości. Fenomen Polskiej Kultury niezależnej W PRL”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 40 (wrzesień 14, 2021): 357–384. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/29332.