Zhenhui, Zhang. „Literatura Polska W Chinach I Wymiana Kulturalna między Polską a Chinami. Zapiski tłumacza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 40 (wrzesień 14, 2021): 221–227. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/29335.