Kącka, Eliza. „Światopogląd Jako Styl. «Klucze Piotrowe» Rogera Peyrefitte’a W przekładzie Hanny Szumańskiej-Grossowej Jako Ogniwo Tradycji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 43 (luty 14, 2023): 13–26. Udostępniono lipiec 23, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/37348.