Nowak, Małgorzata. „Angielskie Strofy I Polska Lutnia. O przekładach «Melodii hebrajskich» George’a Gordona Byrona pióra Antoniego Edwarda Odyńca”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 43 (luty 14, 2023): 81–110. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/37357.