Lemann, Natalia. „Historie Alternatywne − pomiędzy Pisarstwem Historycznym a Fantastycznym, Czyli Czasem Tertium Est datur…”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 28 (luty 19, 2017): 77–100. Udostępniono październik 2, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7051.