Chomiszczak, Tomasz. „«Nic dobrego»? Kilka Uwag O próbach Prozatorskich Zdzisława Beksińskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 28 (luty 19, 2017): 273–280. Udostępniono listopad 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7065.