Trojanowiczowa, Zofia, i Wiesław Ratajczak. „Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z Profesor Zofią Trojanowiczową Rozmawia Wiesław Ratajczak”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 29 (marzec 1, 2017): 199-209. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7160.