Grądziel-Wójcik, Joanna. „Poetyki I Lektury Momentalne. Między Materią a metafizyką, Czyli O Paronomazji Na przykładzie Poezji Kobiet”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, no. 30 (wrzesień 28, 2017): 89–105. Udostępniono luty 6, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9587.