1.
Kasper J. Od wydarzenia katastrofy do kata/stroficznego czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a w relacji Jorge’a Semprúna L’écriture ou la vie. 10.14746/pspsl [Internet]. 1 styczeń 2015 [cytowane 2 październik 2022];(25):309-2. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1916