1.
Grądziel-Wójcik J. Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet. 10.14746/pspsl [Internet]. 28 wrzesień 2017 [cytowane 7 luty 2023];(30):89-105. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9587