Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Tekst w kulturze, kultura w tekście. Tradycja łacińska i literatura staropolska w Spowiedzi Calka Perechodnika Abstrakt  PDF
Marek Skwara
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Postkatastroficzne relikty i relikwie: los obrazów po Holokauście Abstrakt  PDF
Anja Tippner
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Rejestry przemocy. Usuwanie Żydów z języka Czechowicza Abstrakt  PDF
Anita Jarzyna
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Post(katastrofa) i komparatystyka Abstrakt  PDF
Michael Segner
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany Abstrakt  PDF
Agnieszka Czyżak
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Katastrofa wsteczna Abstrakt  PDF
Przemysław Czapliński
 
Nr 23 (2014): Wyobraźnia w przekładzie Lemiesz tłumacza. Tłumaczenie jako sposób wewnętrznej imigracji Abstrakt  PDF
Joanna Roszak
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Ten chudy Schlechter Abstrakt  PDF
Joanna Maleszyńska
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Autowizerunek po katastrofie. Zofia Kossak-Szczucka i Jerzy Andrzejewski: dwa polskie świadectwa Zagłady z lat 40. Abstrakt  PDF
Tomasz Żukowski
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Holokaustu Abstrakt  PDF
Paweł Wolski
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Źle przemieszani Abstrakt  PDF
Przemysław Czapliński
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Zagłada i krajobraz po Zagładzie w komiksowych kadrach Abstrakt  PDF
Piotr Forecki
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie „To” Magdaleny Tulli Abstrakt  PDF
Ewa Wiegandt
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Po Jedwabnem. Narodziny popularnej opowieści rozliczeniowej Abstrakt  PDF
Marta Tomczok
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Głowiński: tożsamość prozą (od początku) Abstrakt  PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne „Kamienie niepokoją się i stają się agresywne”. Holokaust w świetle ekokrytyki Abstrakt  PDF
Aleksandra Ubertowska
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Przeszłość, przyjaźń. Dwie glosy do poematu nożyk profesora Tadeusza Różewicza Abstrakt  PDF
Marcin Jaworski
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Książka wyjścia Abstrakt  PDF
Joanna Tokarska-Bakir
 
Nr 33 (2018): (Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku (część II) Fasetowany język: bilingwalna poezja Ireny Klepfisz w poetyckim dyskursie o Zagładzie Abstrakt  PDF
Olga Kubińska
 
Nr 32 (2018): (Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku (część I) „To nie jest poezja w całym słowa tego znaczeniu”. Pieśni żałobne getta Izabeli Gelbard Abstrakt  PDF
Sylwia Karolak
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Polska literatura Zagłady. Odsłona pierwsza: 1939-1968 Abstrakt  PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
 
Nr 30 (2017): Niepoetyka. Dlaczego nie? Eseiści kondycji żydowskiej – po Zagładzie: Maurice Blanchot i Bogdan Dawid Wojdowski Abstrakt  PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
 
Nr 28 (2016): Kalejdoskop fantastyki Fantastyka i temat Holokaustu. Między wątpliwościami a funkcjonalnością konwencji fantastycznych Abstrakt  PDF
Monika Brzóstowicz-Klajn
 
1 - 23 z 23 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo