Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 20 (2012): Dialogi Miłosza Czesław Miłosz w poszukiwaniu innej historyczności Abstrakt  PDF
Jens Herlth
 
Nr 28 (2016): Kalejdoskop fantastyki Historie alternatywne − pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem tertium est datur… Abstrakt  PDF
Natalia Lemann
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Pieśni nabożne… z krakowskiej oficyny Antoniego Wosińskiego (1627) Abstrakt  PDF
Wiesław Wydra
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne „Nie chodzi o to, czy nienawidzi czy nie. Muzułmanie mu przeszkadzali” – kategoria zakłócenia w narracjach o muzułmanie w literaturze Szoa Abstrakt  PDF
Dennis Bock
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Popioły Marci Shore Abstrakt  PDF
Zbigniew Kopeć
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii „Czasy ginącego piękna”. Pozytywistycznej historii literatury kłopoty z barokiem Abstrakt  PDF
Katarzyna Szewczyk-Haake
 
Nr 27 (2016): Żeromski niepokojący Wokół Przepióreczki. Dyskusje i polemiki Abstrakt  PDF
Joanna Warońska
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Po Jedwabnem. Narodziny popularnej opowieści rozliczeniowej Abstrakt  PDF
Marta Tomczok
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne „Nigdy więcej!” – historia pewnej utopii Abstrakt  PDF
Sławomir Buryła
 
Nr 26 (2015): Niezgoda buduje. Polskie spory o literaturę Fikcje krytycznoliterackie. Polemika Wacława Borowego i Manfreda Kridla Abstrakt  PDF
Maciej Gorczyński
 
Nr 21 (2013): Kto się boi Zofii Nałkowskiej? Świat metafor owadzich w Dziennikach czasu wojny Zofii Nałkowskiej Abstrakt  PDF
Piotr Krupiński
 
Nr 31 (2017): Literatura wobec nauki: epoka staropolska „Perspektywy gwiazdarskie”. Lunety w literaturze i piśmiennictwie naukowym polskiego baroku Abstrakt  PDF
Grzegorz Raubo
 
Nr 18 (2011): Elegia i elegijność Między samotnością a solidarnością. Wokół problematyki podmiotowości w późnej krytyce literackiej Stanisława Barańczaka Abstrakt  PDF
Hanna Trubicka
 
Nr 31 (2017): Literatura wobec nauki: epoka staropolska Batalia „szklanej rury”. Współzawodnictwo „starego” i „nowego” w debacie wokół doświadczeń z próżnią z 1647 roku Abstrakt  PDF
Anna Kołos
 
Nr 18 (2011): Elegia i elegijność Archiwa literatury kobiecej Abstrakt  PDF
Lucyna Marzec
 
Nr 29 (2016): numer specjalny: Poznański Czerwiec 1956 Węgierskie nocne rodaków rozmowy. Wokół antologii Gwiazda przewodnia. Węgierski październik 1956 w rodzimej poezji i prozie Abstrakt  PDF
Wiesław Ratajczak
 
Nr 29 (2016): numer specjalny: Poznański Czerwiec 1956 Polacy i Węgrzy – meandry zbiorowej pamięci Abstrakt  PDF
Agnieszka Czyżak
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Jak objąć poetów nakazem pracy. Eliza Orzeszkowa i Piotr Chmielowski wobec Działu pieśni Leonarda Sowińskiego Abstrakt  PDF
Radosław Okulicz-Kozaryn
 
Nr 29 (2016): numer specjalny: Poznański Czerwiec 1956 Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z profesor Zofią Trojanowiczową rozmawia Wiesław Ratajczak Abstrakt  PDF
Zofia Trojanowiczowa, Wiesław Ratajczak
 
Nr 29 (2016): numer specjalny: Poznański Czerwiec 1956 Czerwiec 1956 wiosną 1981. Poznań 1956 (1981) Tadeusza Litowczenki i Mirosława Kwiecińskiego Abstrakt  PDF
Mikołaj Jazdon
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Taniec śmierci na scenie kolegium jezuickiego w Kaliszu? Abstrakt  PDF
Krzysztof Kurek, Wiesław Wydra
 
Nr 26 (2015): Niezgoda buduje. Polskie spory o literaturę Dyskusje wokół Filozofii Leśmiana Artura Sandauera Abstrakt  PDF
Małgorzata Gorczyńska
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo