Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 29 (2016): numer specjalny: Poznański Czerwiec 1956 Poetyckie formy pamięci o Czerwcu ’56 Abstrakt  PDF
Dobrochna Dabert
 
Nr 29 (2016): numer specjalny: Poznański Czerwiec 1956 Zapomniane, wspomniane, zapomniane… Abstrakt  PDF
Ewa Rewers
 
Nr 23 (2014): Wyobraźnia w przekładzie Wyobraźnia autora i tłumacza wobec pamięci kulturowej. O Wybrańcu Tomasza Manna i jego polskim przekładzie Abstrakt  PDF
Katarzyna Lukas
 
Nr 20 (2012): Dialogi Miłosza Czesław Miłosz „o sobie samym jako (o) innym”: Miłosz - Ricoeur Abstrakt  PDF
Agnieszka Rydz
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Głowiński: tożsamość prozą (od początku) Abstrakt  PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
 
Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne Zagłada i krajobraz po Zagładzie w komiksowych kadrach Abstrakt  PDF
Piotr Forecki
 
Nr 34 (2018): Pisarze i mózg D. D. jak dreszcz demencji Abstrakt  PDF
Hanna Serkowska
 
Nr 32 (2018): (Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku (część I) Rytmy czasu, meandry pamięci. O poezji Bogusławy Latawiec Abstrakt  PDF
Małgorzata Rygielska
 
Nr 29 (2016): numer specjalny: Poznański Czerwiec 1956 Polacy i Węgrzy – meandry zbiorowej pamięci Abstrakt  PDF
Agnieszka Czyżak
 
Nr 29 (2016): numer specjalny: Poznański Czerwiec 1956 Poznański Czerwiec i rok 1956 – historia i pamięć po sześćdziesięciu latach Abstrakt  PDF
Paweł Sasanka
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie „Ogród sztuk”. Kilka uwag o Orkiestrze Zbigniewa Rybczyńskiego Abstrakt  PDF
Iwona Grodź
 
Nr 16 (2009): Rytm Leśmiana Imperatyw, ironia i przemyt wierzbowych gruszek. Notatki o wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego Abstrakt  PDF
Paulina Czwordon
 
Nr 23 (2014): Wyobraźnia w przekładzie Jidysz – angielski – polski. Problemy przekładu i pamięci Abstrakt  PDF
Monika Adamczyk-Garbowska
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo