[1]
Szwat-Gyłybowa, G. 2018. Alexander Kiosev’s Concept of Self-colonization and the Symmorphic Effect. Poznańskie Studia Slawistyczne. 13 (Jan. 2018), 33–46. DOI:https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.2.