[1]
Rękas, J. 2012. Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim. Poznańskie Studia Slawistyczne. 3 (Jan. 2012), 11–28.