[1]
Pieniążek-Marković, K. 2019. Sztuka i demokracja (słowo od redakcji). Poznańskie Studia Slawistyczne. 17 (Nov. 2019), 7–11.