[1]
Daradanova, E. 2020. The Polish Interwar Period in the Mirror of Collective Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne. 18 (Apr. 2020), 275–281. DOI:https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.16.