[1]
Walczak-Mikołajczakowa, M. 2015. The Banat Bulgarians – a Phenomenon of Cultural Continuity. Poznańskie Studia Slawistyczne. 8 (Jan. 2015), 229–237. DOI:https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.15.