[1]
Šekli, M. 2015. Resian: Genealogical and Sociolinguistic Definition. Poznańskie Studia Slawistyczne. 8 (Jan. 2015), 199– 214. DOI:https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.13.