[1]
Tokarz, B. 2015. Translator, Emotions and Translation. Poznańskie Studia Slawistyczne. 9 (Dec. 2015), 381–394. DOI:https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.23.