[1]
Vukomanović, M. 2016. Serbian Orthodox Church, Desecularization and Democracy. Poznańskie Studia Slawistyczne. 10 (Jun. 2016), 269–279. DOI:https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.18.