[1]
Finci, P. 2016. On Sarajevo’s Pinkas. Poznańskie Studia Slawistyczne. 10 (Jun. 2016), 343–360. DOI:https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.23.