[1]
Chynczewska-Hennel, T. 2016. Stolica Apostolska w relacjach z I Rzecząpospolitą pierwszej połowy XVII stulecia. Poznańskie Studia Slawistyczne. 10 (Jun. 2016), 403–413. DOI:https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.27.