[1]
Lis-Wielgosz, I. 2016. Pytanie o miejsce religii w nowoczesnym państwie i społeczeństwie. Poznańskie Studia Slawistyczne. 10 (Jun. 2016), 427–432. DOI:https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.29.