(1)
Pešina, J. O Tym, Jak Hus Stał Się Husem Albo Droga życiowa Czeskiego Reformatora W Dwudziestu rozdziałach. 10.14746/pss 2015, 415-418.