(1)
Аретов, Н. Непубликуваните фикционални текстове (Васил Попович и Асен Христофоров). 10.14746/pss 2021, 149-168.