(1)
Giergiel, S. The Subversive Potential of Laughter in Hinko Gottlieb’s Ključ Od Velikih Vrata [The Key to the Great Gate]. 10.14746/pss 2023, 43-63.