(1)
Zekić, M. Bosna I Hercegovina U Kontekstu Aktualnih Trendova Na Relaciji država – Religija – Pojedinac. 10.14746/pss 2016, 451-460.