Kuczyńska, M. (2011). Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, pod redakcją naukową Anny Gawareckiej i Mieczysława Balowskiego. Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), 325–330. https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.20