Szwat-Gyłybowa, G. (2018). Alexander Kiosev’s Concept of Self-colonization and the Symmorphic Effect. Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), 33–46. https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.2