Kruszelnicki, M. (2018). Raskolnikov’s Crime: An Eternal Mystery. Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), 49–66. https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.3