Lis-Wielgosz, I. (2018). O aktualności i atrakcyjności pewnego tematu. Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), 377–382. https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.22