Putyńska, U. (2018). Klasycy i ich (nie zawsze) klasyczne dzieła. Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), 383–388. https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.23