Tomelić Ćurlin, M., & Ćurković, D. (2012). Tales from the Folklore Tradition of the PelješacPeninsula. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 275–288. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.18