Rękas, J. (2012). Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 11–28. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/1238