Daradanova, E. . (2020). The Polish Interwar Period in the Mirror of Collective Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne, (18), 275–281. https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.16