Paić, Žarko. (2015). Mi, s rubova Europe: Sumorni jezik i „slavenska duša”. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 259–281. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.17